Varume zvamunoita munozvirambisa nevakadzi
mega
1.Varume you take things for granted, even
muchipawa makumbo evryday… the more you
are given the less the effort you put on your
wife.
2. Chero ini murume ndatunda aaah…hamuna
kana hanya kuti isu vakadzi tatunda here
3.Kana mabva kunohura hamuchasviri
mumba..
4.You are so much concerned nekunhuwa
kwevakadzi musinga zive kuti imi you could be
worse…kunhuwavmukanwa.,hapwa,
machende…etc gezai musati masvirana mogeza
mapedza futi. Perfume ngadzive dzemari
dzamunoisa….sperm rega hari nhuwi asi
rikasangana nemvura yemukadzi.,,mut
undo..nedikita..zvinobvazvaita worse
(remember kuti munopfuura ne sperm ndimo
mumwechete munopfuura neweti…saka gezei.
5.Havasi vese vakadzi vasingadye
mboro,vanodzisema,it could be that yako
inonhuwa….same applies kuvakadzi futi.
6.Remember the fatter you are the more the
chances of you ….kuti unhuhwe…actually the
more the smell and excreation
7.Kuridza mhere kwemukadzi hazvirevi kuti uri
kugona…sometimes ari kurwadziwa
or..wakamutsimbirira or wamudzimbira… …
kana achinakirwa anotaura ega
uyeunongozviona nekufemakwacho…..rega
ataure ega kutiunonaka kwete kuti “Sweetie
ndinonaka here? ”
8.Don`t over praise mukadzi zviri
unrealistic..,hauzoti “If you were a Mcdonald
burger i would call you ..Mcbeautiful” or
Kuti..zviye kanawave kutunda woti…
ndinokutengera chitima zvese nenjanji yacho
iwe usina kana bhasikoro
9.Vakomana vazhinji kana vakubata mari tino
zivakuti vanombo rara kumahure. Saka kana
uchidakunzi uri murume chaiye rara mumba
mako uripadhuze nemumwe wako.Mukada
kugara kuSmell house mucha svirirwa vakadzi
paBed yako uri kumba kwehure.
11.Varume vese munotaura kuti munogona
kukwira asi 90% yevakadzi vari munzara…let
them say
12.Regai kushandisa zvanakidza Rudo pana
Chipo. Ava vanhu vakatosiyana ask your woman
how she wants it…uye kana akuudzaasazomuti
uri hure wakazvidzidzire pi…..thats why tichizo
pretender.