Ndakamuvhura mabuttons etop yake wanikwe
haana kana braa apo zamhu rakamira kuti twii
?????? . Ndakatanga kuyamwa
mazamhu ake achibva anditora rwoko
ndokundibatisa beche. Beche rake rainyotsotsvedz
erera nekutota apo akange aakutoita kakukoira
kare. Zvikanzi nekavoice karipasi Sviril
wandigonera sha ndofarira kuyamwiwa zamhu
zvisingaite??? . Ndakaramba
ndichimuyamwa zamhu mwana akati aridza mhere.
Akaita kakusumukira zvishoma ndokundivhura zip
ndokubuditsa mboro ndokuitarisa zvikanzi hes
mboro. Ndichanyatsokuyamwa hangu kwemazuva
akawanda arikutevera achibva aseka hake.
Akaitora ndokuipinza mubeche ndokutanga
kunyatsoikoira achiipinza zvishoma nezvishoma.
Akatora mawoko angu ndokundibatisa matako
ndokundikoira uku akandinama zikiss ???
?????? . Fone yakarira
ikashaya anodaira sezvo ndaive busy ne interview
???? . Ruramai ainakirwa nemboro
vakomana. Akatanga kuchemerera nezwi
repamusoro kunge munhu arimumba iye
arimuoffice. Akatemdeuka ndokuigarira
akafuratira achinyatsotambisa mhata akaita
kakuradzika musoro padesk. Ndakange ndati one
hand kuzamhu one hand kubeans ndichienda mberi
zvangu ne interview ??? . Aiita
achimbocheuka achinditarisa muziso achiita
achinanzvirira muromo so zvikanzi Sviril beche
ririkunaka here ndikati ehe babie ndichiita
kakudedera so semunhu ainge apuhwa nyini asina
kumbokumbira. ? ? ? ? ? pasina nguva
huronyo hwakaerekana hwazara mubeche
remwana achibva asimuka zvikanzi Sviril huya
kuno handisati ndatanga. Akavhura kabag kake
ndokubuditsa katowel ndokupukuta pukuta
ndokundipukuta mboro. Akandiunza pasofa
ndokundigarisa pasi ndokundikumura trousers
nebhutsu. Akatanga kundiyamwa mboro
achipuruzira department repasi pemachende?
??? . Akanditora rwoko ndokundibatisa
mazamhu achiyamwa hake mboro. Yamira
akasimuka ndokukanda zvinhu zvese zvaive
padesk pangu pasi ndokusimudza skirt
ndokufongora akaisa gumbo one padesk rimwe
rakatsika pasi ???? kunge zvakange
zvakaitwa namai velid repoto vaye. Akacheuka
ndokundidaidza nechigunwe zvikanzi Sviril huya
usvire beche sha