Ndakamusvira Chipo kuParty nezuro manheru chaiye . Yedu yekumhanyira kuma Party atisina kukokwa iyi veduwe. Ndakazosvira umwe munhu wandanga ndfisingafungire nezuro manheru.
Pandakanzwa mimanzi kuma 9pm ndakabuda ndobva ndananga zvangu kwayairira ndokusviko wana pakazara simbi netuyume tushoma. Apa
aiva ma USA nema UBA epano pa MSU airova party yekupedzisira asati atanga mazamathe coming week. Baba ndakanyepera kudhakwa zvangu kutyi ndipindewo mutune yacho.
Ndakarova tumwe tumadance dance so ndichinyepera kudzadzarika zvangu. matambiro angu manje ekutambisa mboro chete akayevedza mabeb akawanda zvikuru avo vaida kundi wainira. Apa vose vose vanga vakapera nekudhakwa shaaaaaaa. Chipo akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza dhirezi
kusiya bhurugwa rava pachena. apa mboro yanga yava danda chairo kumira veduwe.
Mukadzi akainzwa ichirova rova magaro ake ndobva asumuka ndokutanga kutamba takatarisana zvedu. Iye chaaaida kubata mboro neruoko kut aone kuti ishuwa here kana kut hameno chaiswa apa bkz anga asina kumbooona shondo yakakura seyangu kudai. Akatanga kutamba achidzisa makoko ake kuchiuno changu ndokuriti dzviiiiii zishondo rangu. Baba kuzondidaro kani. Rakaita danda chairo rakati ngiiiiii kuoma.
Mwana wevaridzi akabva angotunda akabata shondo yangu kudaro. Apa mwana ngaaanake veduwwe. Uuuuuuu MSU yakatakura baba. Ndakabva ndanzwa kuda kutomusvirira ipapo zvangu sezvo aibonyora bonyora shondo takamira so nemaoko ari softer than soft. Apa ndopandakabva pavanhu…………..READ More on the next page,go below this page CLICK>>>>2