MYSTERIOUS  Pastor DEATH: Man dies
at pr0stitute house

267ecf77-8fd3-49d9-a6eb-94c68bd75f7c-225x300

A man has hung himself in front of
pr0stitute’s house with only a crate of coca-
cola beneath his feet. Details are still
sketchy. Below is a message coming to our
desk:
Muchinda uyu anodriver mabus mutare
masvingo aidanana nerimwe hure
rinogara paMachipanda moza side
kwaakuzvisungirira pamusiwo pemba
yepfambi yacho.mukadzi abva anzi
nemapurisa cheka tambo yacho wega
paadimbura muface uya abva atendeuka
kumutarisa haana kudonha abva aramba
akamira akamutarisa atozokikwa
memapurisa kuti adonhe.