Murume anokwanisa
kupinza mboro yake
kusvika zvakadii mukati
memukadzi

Ndiri panguva yokuda kuroorwa saka ndati
ndibvunzwewo kuti Murume anokwanisa kupinza
mboro yake kusvika zvakadii mukati memukadzi.
Hazvirwadzi here?
Murume anokwanisa kupinda kusvika paakakurira
mboro yake. Hazvinei nemukadzi nokuti beche
remukadzi rinotatamuka kusvika mboro yese
yomurume yapinda kusvika payadira. Kana
murume ane mboro hombe hazvina kana basa.
Inongokwana nokuti beche rinotatamuka
pakuvhurika nepakudzika.
Kotizve kana munhukadzi akaita zemo,
anozvimbirira pamberi zvese nomukati mebeche.
Chibereko muromo wacho
unonzii cervixx unorerekera kumusoro kuti kuno
kunopinda mboro kuwedzera nzvimbo zvokuti
panowedzera 4 cm. Saka unoona kuti murume
ane mboro yakapfuura 16cm inokwana chete
mukadzi achingonakirwa pasina kurwadziwa
Asi kana asina kunyorova zvinorwadza uye
zvinorwadza kwenguva refu mapedza. Ndizvo
uchiona kuti kubatwa chibharo kunorwadza.
Usatya. hapana chinomborwadza unotopedzisira
wavewe unoshusha murume kuti akusvire futi
nguva nenguva nokuti zvinonaka kuita.