Ndaigara muKadoma apa ndainge ndichangotanga kugara ndega graft ndaiva naro zvinhu zvanga zvisati zvakunetsa munyika yedu.Ndainge ndava nemwedzi muviri ndichigara pamba apa ndokutozivana nevanhu vazhinji vemuraini asi ndaingovawo munhu akazvinyararira ndisingatsvage zvakawanda.

Mumwe musi ndichibva kubasa ndakasvika ndiwane panext door pakazara mota panze ndokubva ndapfuurira kuyenda pamba pandaigara ndikasvika pangori nevana chete ndichibva ndabvunza kuti ko chii chiri kuitika panextdoor mumwe wavo ainge ati kurei ndiye akabva ati zvanzi baba veipapo ndivo vaita accident ndokubva ndati aah shame. Ndakapinda mumba mangu ndokusiya zvinhu ndichibva ndatsvaga something small chekudya ndokuyendawo kunext door kurufu.……READ FULL STORY on the next page ,go below this page CLICK>>>2