I began swinging my hips slowly from side to side rubbing my bum-crack
against Tendai’s swollen bulge, while Marshal grabbed hold of my butt,
spreading my butt-cheeks apart kuti kuzvimba kwemboro yaTendai
kukwanirire pakati pemagaro angu! Beche rangu rakange rodziya zvino
nekutsvedzerera!

The feeling was unbelievable! I did not waste time like what virgins do.
I reached my hands forward and I began to rub Marshal’s crotch. I could
feel the bulge of his dick pajean rake! I had no idea how this was going
to progress but I did not want it to stop. They certainly did not want
it to stop either! Zvema fani-fani zvokuseka zvakabva zvapera. We were
now all breathing heavily. Kufemuruka kuye kwekuda kusvirana!

Tendai turned me around and started kissing my neck from under my chin.
I could feel every kiss on my neck ichidairirwa kuzasi, kubeche uku! I
could hear from behind me, Marshal unzipping and taking his trousers and
shoes off. Tendai kissed me on my lips and then dipped his tongue deep
into my mouth, as if to size my mouth up to see if his dick would fit
nicely into it. Damn it felt good! I was not doing this for love, oh no!
I felt pure pleasure and really felt wanted.

I unzipped Tendai’s jean and fished for his dick neruoko rwangu. I
whipped his dick out nepaburi rezip randakange ndavhura. His belt and
jeans were still buckled on pawaist yake. Damn, mboro yaTendai was big
mhani! I stroked it with my hand and he kissed me even harder whilst
making groaning noises!

Uyuwo Marshal, now in his briefs behind me, pushed his swollen cock
against my butt, whilst grabbing my boobs from behind and squeezing
them! My pussy was dripping wet manje! Marshal pulled my skirt and
panties down whilst Tendai took my t-shirt up, over my head and off!

Ndakabvisa bra yangu and threw it up in the air. Marshal then turned me
to face him and he reached straight for my pussy apa achindikisa. He
couldn’t believe how wet I was! I could hear Tendai getting his clothes
off kumashure kwangu. Akabvisa hembe dzake dzose! I could feel them both
breathing heavily. They said how beautiful I was and how I was the real
deal. Zvakandipa tumanyawi mbijana!

Marshal then put his hands on my shoulders and pushed me down to my
knees. I knew exactly what he wanted! Ndakavhura muromo wangu ndokutanga
kuruma-ruma mboro yake with my lips, as it lay on sideways in his
briefs. He groaned with pleasure ndokubva atanga kubvisa T-shirt yake. I
pulled his briefs down and sucked his dick. Marshal akachemerera!

Tendai took hold of my head with one hand whilst carrying his dick in
the other, and made me face him. I opened my mouth – wide! He literally
melted in my mouth as he pushed his dick in! I must admit, I felt the
corners of my lips crack a little! The boy is blessed. With a big one!

I grabbed the base of Tendai’s dick ndokusvisvina musoro wayo. I could
hear him achichemerera zvinyoro-nyoro achiti, ‘Damn baby that is good…
oohhh… damn!’ I sucked his dick very slowly and before long, I could
taste the thick slippery pre-cum yakange yobuda from the end of Tendai’s
dick. It tasted so good and clean!

Marshal kicked his briefs away from his feet and began stroking his
dick, achiidzvanya-dzvanya muchibhakera chake! I heard him say, ‘Mfana
Tendai lets share…’ It was so funny, we all laughed. I nearly choked on
Tendai’s dick nekuseka! Still on my knees, I turned to face Marshal. I
kissed his bell-end (a.k.a dick-head).

Then I opened my mouth and he shoved his length in. I sucked his dick
again taking my time. I was being careful not to rush the pleasure for
him because… well, he had wanted me for all those years since high
school. The least I could do was to show him, I was worth his want. Right?

Ndakaburitsa rurimi rwangu and licked machende ake akange aungana zvino
munyasi memboro yake iye Marshal. Ndakaita iya inonzi tea-bagging.
Tea-bagging, kana pane vasingaizive, let me explain it to you. I
positioned my mouth under his balls. I then opened gaba remukanwa wangu.
Machende ake akabva anyura mumukanwa mangu sezvinoita bucket kana
uchiridhaya richinyura kupinda mumugodhi wemvura. Ndakabva ndaasvisvina
machede aye zvinyoro-nyoro, ndichiita zvekuasanganisa nerurimi rwangu.
It was as if machende ake were soaking in a bath mumukanwa mangu. Apa my
hand was stroking his dick!

Marshal enjoyed tea-bagging iyi achitoti, ‘Ahh izvi zvinyowani izvi.’
Aishinyira nekuzipa kwazvaiita. I stood up and bent over to carry on
working on Marshal’s now stiff cock. As I did that, ndakange
ndafongorera Tendai and he found it hard to resist… He wanted to push
his dick into my pussy ipapo, but I had not had my fun yet! I told him
to eat my pussy. He went down on his knees and tried to lick my pussy
from the back.

Akatadza kunyatsosvikira so he sat down on the cold hard floor ndokuisa
musoro wake pakati pamakumbo angu, facing my clitoris. Beche rangu
rakange rati tii muface make zvino! Matinji nebeche zvese! Tendai
grabbed my buttocks, one in each hand ndokuanhafa achikabira beche rangu
nematinji. I bent my knees to lower my pussy even more into Tendai’s
mouth. Akandidya beche iri! I even told Tendai to suck my clit! He did
just that and maihwee Shava imi! I felt like having a wee. It was that
damn good!

I then carried on sucking on Marshal’s dick. Endeka! Sandi kuchemerera
kwaakaita ikoko. Kubva aita sekunge asati ambosvisviniwa mboro kudaro.
He hee! Ndakati inga ndirikugona. Ndakabva ndaita zvemanyemwe ndokubva
ndatanga kuwedzera suction yacho kuita sekamhuru kari kuyamwa zamhu
raamai… zviye zvezhara!

My back and thighs started to hurt so I straightened up. Tendai akabva
asimukawo. Ndakatitsvodi padama to Marshal ndokubva ndatiwo tsvodi kuna
Tendai. I grabbed my drink ndokudzvuta, kutonhodza huro! They both
sipped on their drinks. I walked to the lounge and the boys followed. I
did not hear them say anything to each other but I knew they both wanted
to fuck me. Big-time! We were now well into it together and there was no
going back. Hell no!

Marshal positioned himself behind me and made me bend over a little. I
held onto the tv stand. He parted my legs and rested his chest on my
back. He reached his hand down and began to finger me from the front of
my pussy. He said, ‘Sha I really want your pussy… shaa…ss’ Akadaro
Marshal achishinyirira.

Tendai positioned himself kumberi kwangu and again, holding his dick in
one hand, he took hold of my head with his other hand and pushed his
dick into my mouth. I sucked him really hard!