I was in my second year at NUST and i was in between semesters when my sister asked if i could come and baby sit for her since maid wavo anga angomuka akati anga asheedzwa kumusha. Semunhu anga asina zvekuita kumba mama vakati ndiende. I jumped at the opportunity kuenda kwesister yangu because dstv vaisubscriber full bouquet plus kwanga kunechi inverter chekuti magetsi akaenda ndicho chaishanda ku power tv. I saw myself ndichiswera ndiri patv hangu. Ko ndaigoitei i didn’t have a boyfriend plus my sister’s son Tate aiswera kucreche.
Ndini uyo kuZengeza kumba kwake. One thing i didn’t like though was my bamkuru. Chiramu chavo vaichiwanza zviya zvekuti every time he gave me a hug he would always linger zviri unnecessary zvekuda kundifeeler. Sometimes he would pass vuIgar statements in my presence. It made me really uncomfortable and i told my sister about it akatoseka achiti he meant no harm and ndizvo zvinoita ana bamkuru.

So on this particular day, handichazivi kuti wanga uri musi we chii, bamkuru had taken some days off vachiitira kuti vaverengere maexams avo eACCA that were coming up. What started was umwe musi vakauya nemunin’ina wavo kumba vakati mainini tauya neDVD rinonakidza. Ini zvikati zvemafirimu ndizvo zvandinoda. Vakaisa disc ravo mu DVD and it started playing. Richangoti tangei nadakaona vanhu vasina kupfeka ndikati its cool nekuti mafirimu amazuva ano angozara vanhu vasina kupfeka. Hapana kumbotora 5 minutes i realised it was porn. Ndakasimuka mdokubuda mumba ndobva ndaenda hangu kubedroom kunoverenga novel rangu. I was so so mad kuti what was he trying to do apa nemunin’ina wavo futi. When my sister came home from work manheru iwawo i told her kuti tell your husband kuti handidi zvekujairirwa………………….Read More on the next page ,go below click>>>>2