Mboro yangu yakange yamira kuti twi-i zvekutoti ini ndakange ndototadza kufema yakanga zvino yabaya paguvhu rangu. Apa Theresa akange ave kufemera pamusoro kunge munhu akandwa murwizi rizere mvura. Ndakanyatsomubata beche apa zamu ndaisa mukanwa zamu rakange rakamira iroro riri pear shaped. Ndakanzwa mboro yangu yave kututuma ichigwinagwina apo Theresa akange ave mudenga rechinonwe. Matinji ake akanga amira kuti twi-i. Ndakabva ndamurarisa pasofa paye ini ndokunyatsobata ndichiti regai ndinyatsomuzvambura nayo. Mukadzi uyu akange wochemerera ‘ Dad kani Dad fuk me’ Ndakangandoda kufaka-mai vaye ndipo pandakadzwa knock padoor. Ndakamboignowa asi yainokwa zvine mutsindo ndipo Theresa paakadonha kubva mudenga rechiononwe riye. ‘Akati a ndiyani iyeye I usually don’t have any visitors’ Ndokubva anditi mira ndirikudzoka akamonera Zambia ndokunodongorera kuti ndiyani akanga ari pamusuwo apa ini ndaitononokerwa ndaitoti dai munhu uyu apedza zvavinga aenda ndisare ndichizvambura gearbox.
Ndakanzwa izwi gobvu richiti hesi sweet ndauya hana yangu yakarohwa nehana asi handina kumbofungira kuti muC10 adzoka ndakangoti zvimwe chimwewo chikomba.. Asi ipapo ndakabva ndagadzirisa mbatya dzangu ndichidzosera mboro yangu mubhurukwa. Ndakaona mukadzi mukuru aruma chigumwe kunge chindumurwa. Tsano vakapinda mumba ndokubva tasanganisana maziso. Mukuru uyu ndakabvandamuziva ndiyeuye wandambenge ndakatarisa pamufananidzo – James Bond……….READ more on the next page,go below this page CLICK>>>2