Takanetsana nemurme ndaona message mufone make yaainge akatumirwa nemunhu kadzi ichinzi unouya ndokuudza kana murume wangu aenda out nebasa, munongoziya varume vanoramba nyaya iripachena.
Takaita three days tisingataure tese uye pasina zvaiitika tichirara takafuratirana, ndakatoona kuti nyaya yainge ichitoda kuwana umwewo wekuudza.Murume wangu akabuda achiti arikuenda kubasa semazuva ese, ini ndokusara zvangu ndichigeza kuti ndiende kumba kwamai Amanda inova best friend yangu. Ndaida kunopirawo shamwari yangu nyaya yainge ichiitika kumba kwangu plus kuti ndipiwewo advise, ndaida kuti ndapiwa advise ne friend ndozodarika hangu nekumba kwamai mufundisi ndovapirawo nyaya yangu sezvo ndichienda hangu kuchurch.
Ndakapinda munzira hangu kubva ku Glen view 2 kuenda ku Glen view 8 uko ndokunogara sahwira wangu mai Amanda. Ndakafamba hangu netsoka ndichigaya zano.pasina kanguva ndakasvika kumba kwamai Amanda, pamba pavo paiitakunge pasina vanhu, ndakasvikopinda hangu mugate ndokunanga mukati, ndakapinda mu passage ndokunzwa door remuspare muchiitwa ka noise, ndaida kudaidzira kuti amai Amanda gogoi asi manje neka noise kandakanzwa ndakashaya kuti ndoita sei ndikati better kunatsonzwa………….READ more on the next page,go below click>>>3